201509152249【Wedding】05_05Anna+Austin精選

 (檔案較多,請開啟網頁後靜待2~3分鐘後在觀看會比較順喔,按F11全螢幕觀看效果會更棒)

時間過得好快,還記得Anna公主婚禮中精心策畫的迎娶活動,以及Austin王子在進房迎娶時,用著國台英語交雜的真心話告白那個橋段,很感謝你們的訂婚與結婚都找魚先生來記錄,尤其結婚場你們都在台北,更感謝你們前一天貼心的安排,希望下次我們再聚聚吧^^

當天的錄影團隊是熟悉的阿洋哥 Malay Tapir,也是一路搞笑到底,配合上很有默契,然後造型老師也很用心的準備這天新娘和新郎的造型。

Photography / 魚先生(I AM Fish)攝影
Video / Malay Tapir
Hair+makeup / Yoko Tsai
Website / 婚禮拍攝.com

Location / 晶宴會館

 

 

0530Anna+Austin (4)0530Anna+Austin (9)0530Anna+Austin (13)0530Anna+Austin (22)0530Anna+Austin (33)0530Anna+Austin (35)0530Anna+Austin (37)0530Anna+Austin (40)0530Anna+Austin (49)0530Anna+Austin (54)0530Anna+Austin (56)0530Anna+Austin (68)0530Anna+Austin (70)0530Anna+Austin (79)0530Anna+Austin (80)0530Anna+Austin (91)0530Anna+Austin (99)0530Anna+Austin (100)0530Anna+Austin (110)0530Anna+Austin (116)0530Anna+Austin (118)0530Anna+Austin (119)0530Anna+Austin (123)0530Anna+Austin (134)0530Anna+Austin (139)0530Anna+Austin (144)0530Anna+Austin (155)0530Anna+Austin (164)0530Anna+Austin (165)0530Anna+Austin (183)0530Anna+Austin (186)0530Anna+Austin (193)0530Anna+Austin (196)0530Anna+Austin (202)0530Anna+Austin (209)0530Anna+Austin (216)0530Anna+Austin (241)0530Anna+Austin (242)0530Anna+Austin (255)0530Anna+Austin (261)0530Anna+Austin (271)0530Anna+Austin (274)0530Anna+Austin (277)0530Anna+Austin (285)0530Anna+Austin (291)0530Anna+Austin (296)0530Anna+Austin (300)0530Anna+Austin (305)0530Anna+Austin (310)0530Anna+Austin (314)0530Anna+Austin (316)0530Anna+Austin (319)0530Anna+Austin (326)0530Anna+Austin (328)0530Anna+Austin (335)0530Anna+Austin (341)0530Anna+Austin (342)0530Anna+Austin (345)0530Anna+Austin (350)0530Anna+Austin (353)0530Anna+Austin (366)0530Anna+Austin (371)0530Anna+Austin (372)0530Anna+Austin (377)0530Anna+Austin (388)0530Anna+Austin (390)0530Anna+Austin (394)0530Anna+Austin (397)0530Anna+Austin (401)0530Anna+Austin (406)0530Anna+Austin (407)0530Anna+Austin (409)0530Anna+Austin (412)0530Anna+Austin (416)0530Anna+Austin (419)0530Anna+Austin (423)0530Anna+Austin (424)0530Anna+Austin (425)0530Anna+Austin (434)0530Anna+Austin (435)0530Anna+Austin (437)0530Anna+Austin (440)0530Anna+Austin (444)0530Anna+Austin (450)0530Anna+Austin (455)0530Anna+Austin (460)0530Anna+Austin (467)0530Anna+Austin (469)0530Anna+Austin (475)0530Anna+Austin (477)0530Anna+Austin (480)0530Anna+Austin (484)0530Anna+Austin (490)0530Anna+Austin (493)0530Anna+Austin (496)0530Anna+Austin (502)0530Anna+Austin (509)0530Anna+Austin (511)0530Anna+Austin (512)0530Anna+Austin (517)0530Anna+Austin (521)0530Anna+Austin (529)0530Anna+Austin (534)0530Anna+Austin (542)0530Anna+Austin (548)0530Anna+Austin (554)0530Anna+Austin (562)0530Anna+Austin (563)0530Anna+Austin (570)0530Anna+Austin (577)0530Anna+Austin (581)0530Anna+Austin (588)0530Anna+Austin (595)0530Anna+Austin (597)0530Anna+Austin (604)0530Anna+Austin (607)0530Anna+Austin (609)0530Anna+Austin (620)0530Anna+Austin (623)0530Anna+Austin (636)0530Anna+Austin (646)0530Anna+Austin (649)0530Anna+Austin (658)0530Anna+Austin (663)0530Anna+Austin (669)0530Anna+Austin (673)0530Anna+Austin (681)0530Anna+Austin (686)0530Anna+Austin (687)0530Anna+Austin (692)0530Anna+Austin (696)0530Anna+Austin (708)0530Anna+Austin (712)0530Anna+Austin (718)0530Anna+Austin (722)0530Anna+Austin (725)0530Anna+Austin (726)0530Anna+Austin (729)0530Anna+Austin (734)0530Anna+Austin (738)0530Anna+Austin (743)0530Anna+Austin (746)0530Anna+Austin (749)0530Anna+Austin (779)0530Anna+Austin (782)0530Anna+Austin (785)0530Anna+Austin (787)0530Anna+Austin (789)0530Anna+Austin (790)0530Anna+Austin (793)0530Anna+Austin (798)0530Anna+Austin (806)0530Anna+Austin (811)0530Anna+Austin (815)0530Anna+Austin (818)0530Anna+Austin (819)0530Anna+Austin (825)0530Anna+Austin (826)0530Anna+Austin (827)0530Anna+Austin (834)0530Anna+Austin (837)0530Anna+Austin (840)0530Anna+Austin (847)0530Anna+Austin (855)0530Anna+Austin (858)0530Anna+Austin (863)0530Anna+Austin (871)0530Anna+Austin (874)0530Anna+Austin (884)0530Anna+Austin (902)0530Anna+Austin (919)0530Anna+Austin (921)0530Anna+Austin (926)0530Anna+Austin (931)0530Anna+Austin (941)0530Anna+Austin (943)0530Anna+Austin (947)0530Anna+Austin (951)0530Anna+Austin (956)0530Anna+Austin (963)0530Anna+Austin (965)0530Anna+Austin (966)0530Anna+Austin (969)0530Anna+Austin (974)0530Anna+Austin (980)0530Anna+Austin (984)0530Anna+Austin (988)0530Anna+Austin (987)0530Anna+Austin (989)0530Anna+Austin (990)0530Anna+Austin (991)0530Anna+Austin (995)0530Anna+Austin (1000)0530Anna+Austin (1010)0530Anna+Austin (1017)0530Anna+Austin (1021)0530Anna+Austin (1025)-編輯0530Anna+Austin (1042)0530Anna+Austin (1043)0530Anna+Austin (1047)0530Anna+Austin (1060)0530Anna+Austin (1066)0530Anna+Austin (1067)0530Anna+Austin (1068)0530Anna+Austin (1071)0530Anna+Austin (1074)0530Anna+Austin (1077)0530Anna+Austin (1079)0530Anna+Austin (1088)0530Anna+Austin (1090)0530Anna+Austin (1097)0530Anna+Austin (1103)0530Anna+Austin (1108)0530Anna+Austin (1112)0530Anna+Austin (1115)0530Anna+Austin (1123)0530Anna+Austin (1126)0530Anna+Austin (1128)0530Anna+Austin (1134)0530Anna+Austin (1137)0530Anna+Austin (1139)0530Anna+Austin (1146)0530Anna+Austin (1156)0530Anna+Austin (1161)0530Anna+Austin (1165)0530Anna+Austin (1169)0530Anna+Austin (1173)0530Anna+Austin (1175)0530Anna+Austin (1180)0530Anna+Austin (1187)0530Anna+Austin (1189)0530Anna+Austin (1194)0530Anna+Austin (1195)0530Anna+Austin (1197)0530Anna+Austin (1209)0530Anna+Austin (1214)0530Anna+Austin (1221)0530Anna+Austin (1223)0530Anna+Austin (1226)0530Anna+Austin (1230)0530Anna+Austin (1232)0530Anna+Austin (1235)0530Anna+Austin (1238)0530Anna+Austin (1246)0530Anna+Austin (1251)0530Anna+Austin (1255)0530Anna+Austin (1256)0530Anna+Austin (1266)0530Anna+Austin (1270)0530Anna+Austin (1272)0530Anna+Austin (1274)0530Anna+Austin (1275)0530Anna+Austin (1278)0530Anna+Austin (1284)0530Anna+Austin (1300)0530Anna+Austin (1303)0530Anna+Austin (1314)0530Anna+Austin (1315)0530Anna+Austin (1319)0530Anna+Austin (1325)0530Anna+Austin (1326)0530Anna+Austin (1330)0530Anna+Austin (1339)0530Anna+Austin (1343)0530Anna+Austin (1352)0530Anna+Austin (1353)0530Anna+Austin (1358)0530Anna+Austin (1369)0530Anna+Austin (1367)0530Anna+Austin (1374)0530Anna+Austin (1381)0530Anna+Austin (1394)0530Anna+Austin (1396)0530Anna+Austin (1402)0530Anna+Austin (1410)0530Anna+Austin (1411)0530Anna+Austin (1415)0530Anna+Austin (1423)0530Anna+Austin (1428)0530Anna+Austin (1431)0530Anna+Austin (1434)0530Anna+Austin (1440)0530Anna+Austin (1447)0530Anna+Austin (1450)0530Anna+Austin (1455)0530Anna+Austin (1462)0530Anna+Austin (1471)0530Anna+Austin (1473)0530Anna+Austin (1479)0530Anna+Austin (1496)0530Anna+Austin (1505)0530Anna+Austin (1511)0530Anna+Austin (1523)0530Anna+Austin (1525)0530Anna+Austin (1529)0530Anna+Austin (1530)0530Anna+Austin (1535)0530Anna+Austin (1538)0530Anna+Austin (1540)0530Anna+Austin (1542)0530Anna+Austin (1550)0530Anna+Austin (1554)0530Anna+Austin (1560)0530Anna+Austin (1563)0530Anna+Austin (1564)0530Anna+Austin (1567)0530Anna+Austin (1569)0530Anna+Austin (1575)0530Anna+Austin (1578)0530Anna+Austin (1581)0530Anna+Austin (1587)0530Anna+Austin (1592)0530Anna+Austin (1594)0530Anna+Austin (1596)0530Anna+Austin (1601)0530Anna+Austin (1604)0530Anna+Austin (1608)0530Anna+Austin (1613)0530Anna+Austin (1615)0530Anna+Austin (1618)0530Anna+Austin (1619)0530Anna+Austin (1620)"WF_ÙyB¬WÝZO÷t¬hüòhc;[|t{-õZ@QÐîgfh*wë¢ï{-fIft9ÚIÈôêõBÛmý«þÅêmæ]äR¤ïùçøisè~%òþOÒq--ä8×rߥ´Ó£?êûgû¥àc.!RÇ#zÎÞÍÉ\f%§Úêâf²¹¶®Tea\àw#h9±I3&(º%â¤åɾx ¢¶©t©ðOo·2v4Ì2@ù8 åh\¾²ÕlnHîêy98-Ýva4GHou¡mk!Ú[1Krâ-|¥H(N aY8$P¥dzt[A:copyright" >0530Anna+Austin (1623)0530Anna+Austin (1629)0530Anna+Austin (1632)0530Anna+Austin (1636)0530Anna+Austin (1634)0530Anna+Austin (1639)0530Anna+Austin (1644)0530Anna+Austin (1652)0530Anna+Austin (1661)0530Anna+Austin (1666)0530Anna+Austin (1669)0530Anna+Austin (1673)0530Anna+Austin (1675)0530Anna+Austin (1680)0530Anna+Austin (1687)0530Anna+Austin (1689)0530Anna+Austin (1691)0530Anna+Austin (1694)0530Anna+Austin (1698)0530Anna+Austin (1702)0530Anna+Austin (1708)0530Anna+Austin (1713)0530Anna+Austin (1716)0530Anna+Austin (1718)0530Anna+Austin (1719)0530Anna+Austin (1725)0530Anna+Austin (1732)0530Anna+Austin (1733)0530Anna+Austin (1749)0530Anna+Austin (1752)0530Anna+Austin (1754)0530Anna+Austin (1765)0530Anna+Austin (1772)0530Anna+Austin (1771)0530Anna+Austin (1779)0530Anna+Austin (1786)0530Anna+Austin (1788)0530Anna+Austin (1793)0530Anna+Austin (1799)0530Anna+Austin (1800)0530Anna+Austin (1804)0530Anna+Austin (1825)0530Anna+Austin (1827)0530Anna+Austin (1831)0530Anna+Austin (1834)0530Anna+Austin (1841)0530Anna+Austin (1847)0530Anna+Austin (1849)0530Anna+Austin (1853)0530Anna+Austin (1859)0530Anna+Austin (1861)0530Anna+Austin (1866)0530Anna+Austin (1873)0530Anna+Austin (1881)0530Anna+Austin (1885)0530Anna+Austin (1892)0530Anna+Austin (1893)0530Anna+Austin (1897)0530Anna+Austin (1898)0530Anna+Austin (1900)0530Anna+Austin (1906)0530Anna+Austin (1909)0530Anna+Austin (1910)0530Anna+Austin (1916)0530Anna+Austin (1917)0530Anna+Austin (1925)0530Anna+Austin (1927)0530Anna+Austin (1931)0530Anna+Austin (1942)0530Anna+Austin (1944)0530Anna+Austin (1945)0530Anna+Austin (1947)0530Anna+Austin (1948)0530Anna+Austin (1955)0530Anna+Austin (1957)0530Anna+Austin (1961)0530Anna+Austin (1969)0530Anna+Austin (1970)0530Anna+Austin (1972)0530Anna+Austin (1974)0530Anna+Austin (1984)0530Anna+Austin (2013)0530Anna+Austin (2028)0530Anna+Austin (2037)0530Anna+Austin (2042)0530Anna+Austin (2048)0530Anna+Austin (2054)0530Anna+Austin (2061)0530Anna+Austin (2066)0530Anna+Austin (2071)0530Anna+Austin (2077)0530Anna+Austin (2078)0530Anna+Austin (2084)0530Anna+Austin (2085)0530Anna+Austin (2086)0530Anna+Austin (2087)0530Anna+Austin (2093)0530Anna+Austin (2092)0530Anna+Austin (2097)0530Anna+Austin (2101)0530Anna+Austin (2103)0530Anna+Austin (2107)0530Anna+Austin (2121)0530Anna+Austin (2125)0530Anna+Austin (2127)0530Anna+Austin (2134)0530Anna+Austin (2144)0530Anna+Austin (2145)0530Anna+Austin (2151)0530Anna+Austin (2158)0530Anna+Austin (2167)0530Anna+Austin (2179)0530Anna+Austin (2188)0530Anna+Austin (2191)0530Anna+Austin (2193)0530Anna+Austin (2198)0530Anna+Austin (2203)0530Anna+Austin (2206)0530Anna+Austin (2207)0530Anna+Austin (2211)0530Anna+Austin (2220)0530Anna+Austin (2225)0530Anna+Austin (2229)0530Anna+Austin (2230)0530Anna+Austin (2238)0530Anna+Austin (2239)0530Anna+Austin (2240)0530Anna+Austin (2247)0530Anna+Austin (2258)0530Anna+Austin (2264)0530Anna+Austin (2266)0530Anna+Austin (2278)0530Anna+Austin (2280)0530Anna+Austin (2283)0530Anna+Austin (2287)0530Anna+Austin (2288)0530Anna+Austin (2295)0530Anna+Austin (2306)0530Anna+Austin (2310)0530Anna+Austin (2312)0530Anna+Austin (2321)0530Anna+Austin (2325)0530Anna+Austin (2329)0530Anna+Austin (2335)0530Anna+Austin (2345)0530Anna+Austin (2357)0530Anna+Austin (2359)0530Anna+Austin (2361)0530Anna+Austin (2368)0530Anna+Austin (2378)0530Anna+Austin (2383)0530Anna+Austin (2386)0530Anna+Austin (2390)0530Anna+Austin (2391)0530Anna+Austin (2394)0530Anna+Austin (2409)0530Anna+Austin (2417)0530Anna+Austin (2419)0530Anna+Austin (2461)0530Anna+Austin (2468)0530Anna+Austin (2473)0530Anna+Austin (2479)0530Anna+Austin (2481)0530Anna+Austin (2485)0530Anna+Austin (2488)0530Anna+Austin (2492)0530Anna+Austin (2503)0530Anna+Austin (2508)0530Anna+Austin (2511)0530Anna+Austin (2513)0530Anna+Austin (2517)0530Anna+Austin (2521)0530Anna+Austin (2527)0530Anna+Austin (2534)0530Anna+Austin (2535)0530Anna+Austin (2538)0530Anna+Austin (2543) 0530Anna+Austin (2545)0530Anna+Austin (2542)0530Anna+Austin (2552)0530Anna+Austin (2558)0530Anna+Austin (2562)0530Anna+Austin (2566)0530Anna+Austin (2573)0530Anna+Austin (2577)0530Anna+Austin (2585)0530Anna+Austin (2589)0530Anna+Austin (2593)0530Anna+Austin (2600)0530Anna+Austin (2603)0530Anna+Austin (2607)0530Anna+Austin (2610)0530Anna+Austin (2615)0530Anna+Austin (2620)0530Anna+Austin (2623)0530Anna+Austin (2627)0530Anna+Austin (2631)0530Anna+Austin (2636)0530Anna+Austin (2640)0530Anna+Austin (2641)0530Anna+Austin (2646)0530Anna+Austin (2651)0530Anna+Austin (2661)0530Anna+Austin (2663)0530Anna+Austin (2669)0530Anna+Austin (2671)0530Anna+Austin (2673)0530Anna+Austin (2675)0530Anna+Austin (2677)0530Anna+Austin (2682)0530Anna+Austin (2686)0530Anna+Austin (2688)0530Anna+Austin (2694)0530Anna+Austin (2696)0530Anna+Austin (2702)0530Anna+Austin (2715)0530Anna+Austin (2721)0530Anna+Austin (2738)0530Anna+Austin (2742)0530Anna+Austin (2743)0530Anna+Austin (2748)0530Anna+Austin (2756)0530Anna+Austin (2759)0530Anna+Austin (2763)-編輯0530Anna+Austin (2767)-編輯0530Anna+Austin (2781)0530Anna+Austin (2783)0530Anna+Austin (2790)0530Anna+Austin (2795)0530Anna+Austin (2801)0530Anna+Austin (2804)

沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應
關鍵字