201307021753freeca 電動窗馬達 維修

經查..電動窗皆為總成出售..而無馬達單賣..甚為可惜..

本次細查..為馬達單體內之過熱開關(雙金屬片)不能復歸..導致罷工..

拆開馬達..調整之..回復其功能..讚啦!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

回應

友直..友諒..友多聞..

關鍵字
    沒有新回應!

Powered by Xuite