201309012039Yahoo! Blog 執笠,搬家五大建議 (轉載)

都想過yahoo 會執笠,
估唔到咁快變成事實.
見blog友一個個離開
非常不捨.
希望大家能保持聯絡,
繼續寫blog share 心得.

我會等下星期先看yahoo 如何變陣,
再決定後路.
大家又會點呢?
有FB既朋友,
請留下FB email.

希望呢篇網誌幫到大家.  


Yahoo! Blog 執笠,搬家五大建議


Blogtrans 部落格搬家工具


如何幫「無名小站」部落格搬家到 Google 的 Blogger 去?
沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則
回應
關鍵字
    沒有新回應!