202003231214Line 聊天室編輯圖片

你曾想在Line聊天室的圖片上加上文字或塗鴉鴉嗎?
有的手機的相簿有提供簡易編修,而Line 推出的編輯圖片功能可以讓你更方便處理哦!
回應圖片(無論是人家貼出來的圖或你截取聊天室的畫面)、趣味搞笑等,用這功能就對了!!

lineimgporg_01.jpg - Line 編輯圖片

lineimgporg_02.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_03.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_04.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_05.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_06.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_07.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_08.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_09.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_10.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_11.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_12.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_13.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_14.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_15.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_16.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_17.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_18.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_19.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_20.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_21.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_22.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_23.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_24.jpg - Line 編輯圖片


lineimgporg_25.jpg - Line 編輯圖片

 

 

.

回應

沒喝咖啡就頭痛
沒有音樂準抓狂
相機一背 看山看水去
除了"趕工中...."
只剩 " 呵呵......一笑"

關鍵字
    沒有新回應!
平均分數:0 顆星
投票人數:0
我要評分: