201903010933 《 Persian cat 》 波斯貓 Win7 Theme 佈景主題22 長毛貓 以阿富

屋頂上的波斯貓win7  milo0922.pixnet.net__025_00585  

 

MILO BLOG

iaza18137562509007 

點我下載

 

 

 

 

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

《     Persian cat     》        波斯貓         Win7 Theme 佈景主題22                               長毛貓  以阿富汗的土種長毛貓和土耳其的安哥拉長毛貓為基礎   在英國經過100多年的選種繁殖   1860年誕生的一個品種   波斯貓有一張討人喜愛的面龐,長而華麗的背毛,優雅的舉止,故有"貓中王子"、"王妃"之稱 ......

屋頂上的波斯貓win7  milo0922.pixnet.net__025_00585  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img1  

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

2011-_151036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應