201703011353 《 Blue Rose 》 紫藍玫瑰 [GO] Android手機佈景主題 在中國玫瑰則因其枝莖帶刺,被認為是刺客

GO 紫藍玫瑰 milo0922.pixnet.net__048_01470    

 

MILO BLOG

iaza18137562509007 

點我下載

 

 

 手機要正常使用本佈景主題

需先安裝 GOLuncher 

 

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

《 Blue Rose 》   紫藍玫瑰      [GO] Android手機佈景主題      在中國玫瑰則因其枝莖帶刺,被認為是刺客、俠客的象徵     西方則把玫瑰花當作嚴守秘密的象徵    會議室   餐廳天花板上常有玫瑰花    用來提醒與會者守口如瓶嚴守秘密    不要把玫瑰花下的言行透露出去..................  

GO 紫藍玫瑰 milo0922.pixnet.net__048_01470           

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img1  

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

2011-_151036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應