201405012015《 Kratos 》 God of War 戰神 Win8佈景主題11 GOW 戰神 God of War PlayStation

Kratos by bir2  milo0922.pixnet.net__031_00282   

 

MILO BLOG

iaza18137562509007 

《   Kratos   》     God of War 戰神   

 

 

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

《   Kratos   》     God of War 戰神      Win8佈景主題11                 GOW  戰神 God of War     PlayStation  背叛 奧林帕斯之鏈 戰神III 斯巴達的亡魂 崛起            模擬希臘神話世界的動作冒險遊戲      故事主軸環繞於主角克雷多斯(Kratos)對眾神展開復仇行動............

Kratos by bir2  milo0922.pixnet.net__031_00282                            

                         
                                                                          

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img1  

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

2011-_151036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應