201405012012《 Rikka Takanashi 》 中二病也想談戀愛 Win8佈景主題11 小鳥遊六花(たかなしりっか,Takanashi Rikka)

Rikka Takanashi by bir  milo0922.pixnet.net__035_00328   

 

MILO BLOG

iaza18137562509007 

《   Rikka Takanashi   》     中二病也想談戀愛   

 

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

《   Rikka Takanashi   》     中二病也想談戀愛     Win8佈景主題11            小鳥遊六花(たかなしりっか,Takanashi Rikka)    《 Chuunibyou demo Koi ga Shitai! 》       作者為虎虎,插畫師為逢坂望美   ~ 富樫勇太於初中畢業的時候    為自己舉辦中二病畢業的儀式 六花看出中二病的殘餘症狀 六花於是以此威逼勇太與她「立下契約」...........

Rikka Takanashi by bir  milo0922.pixnet.net__035_00328                      

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
img1  

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

2011-_151036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應