201701011530 《 Cosmoscape 》 Screensaver 星球幻燈片 螢幕保護程式 人類對宇宙的認識 猶如歐洲人未發現美洲前對地球的認識

Cosmoscape  星球幻燈片milo0922.pixnet.net__054__054   

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 


 

 

 

 

 

 

  星球幻燈片   螢幕保護程式 


 

 

 

 《 Cosmoscape 》  Screensaver    星球幻燈片   螢幕保護程式    人類對宇宙的認識     猶如歐洲人未發現美洲前對地球的認識一樣,只是非常皮毛     人類認知的十數億個星系、星體和星球    只佔整個宇宙中的百分之四     但正因為人類能察覺自己對宇宙的無知   面對和必須解開的宇宙奧秘 .........

Cosmoscape  星球幻燈片milo0922.pixnet.net__054__054    

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應