201509011411 《 shimakaze 》 艦隊Collection -艦Colle- Win7佈景主題 55 By kA 島風號驅逐艦

AAAAAAAAAAA

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 


 

 

 

 

 

 

《 shimakaze 》   艦隊Collection -艦Colle-


 

 

 

《 shimakaze 》   艦隊Collection -艦Colle-   Win7佈景主題 55        By kA 島風號驅逐艦   Kantaikorekushon –Kancolle- 艦隊收藏 玩家為「提督」或「司令」為透過收集航空母艦、戰艦、巡洋艦等不同類型的萌擬人化軍艦卡片「艦娘(????)」進行改造升級.......................... 

shimakaze  By Ka  shimakaze  By milo0922.pixnet.net__028_

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應