201307010744 《 The Imperial Doctress 》 女醫明妃傳 Win7 Theme 佈景主題22 原作 張巍 編劇 張巍 總導

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 


 

 

 

 

 

點我下載

 

 

 

 《    The Imperial Doctress    》       女醫明妃傳      Win7 Theme 佈景主題22               原作 張巍  編劇 張巍 總導演 李國立  ~女主角譚允賢(杭允賢)是改寫明代著名女醫談允賢與明代明代宗朱祁鈺之妻杭貴妃合二為一。杭氏至少年長譚允賢二十多歲   生活在不同年代的兩個人    ........

《女醫明妃傳》唯美劇照win7 milo0922.pixnet.net__001__001        

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應