201605221432《 Ro-Kyu-Bu! 》 蘿球社! Win7佈景主題 22

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 


 

 

 

 

 

《 Ro-Kyu-Bu! 》    蘿球社!   

 

 

 

 

《 Ro-Kyu-Bu! 》    蘿球社!   Win7佈景主題 22         作者是蒼山      主角長谷川昴是一名熱愛籃球卻因為某個事件而停止社團活動的高中生 講述長谷川昴與小學女子籃球社的五名性格各異的女孩之間發生的既萌又燃充滿活力的故事

Ro-Kyu-Bu!

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應