201605231431《 Kushina Anna V1 》 K (動畫) Win7佈景主題 22

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 


 

 

 

 

 

《 Kushina Anna V1 》    K (動畫) 

 

 

 

 

《 Kushina Anna V1 》    K (動畫)   Win7佈景主題 22        櫛名安娜    赤之王周防尊的組織“吠舞羅”中的一員  哥特蘿莉樣        她的預知能力通過由自身鮮血形成的玻璃球來直接透視心靈,以及配合地圖用玻璃球確定對方所處的位置,相當於赤組的測謊儀和索敵系統

Kushina Anna V1     MILO

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應