201605281247《 Watashi ga motenai 》 我不受歡迎,怎麼想都是你們的錯! Win7佈景主題

 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 


 

 

 

 

 

我不受歡迎,怎麼想都是你們的錯!    Win7佈景主題 

 

 

 

 

《 Watashi ga motenai 》   我不受歡迎,怎麼想都是你們的錯!    Win7佈景主題 33     喪女      作品為谷川??以用來形容不受歡迎、沒戀愛經驗女性的日本網路用語「喪女」一詞為題材,所創作的單元劇形式漫畫     劇情描述著缺乏社交技巧的女子高生──黑木智子、在每日上學時面對周遭人物忽略漠視時 作出的....

Watashi ga motenai  MMMM

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應