201605241955《 Luka 2013 》 巡音流香 Win7佈景主題 55 巡音流歌(巡音??)是CRYPTON FUTURE MEDIA

Luka 2013 by and  milo0922.pixnet.net__008_  


 

MILO BLOG

milo0922.pixnet.net

 

 

巡音流香 

《   Luka 2013  》   巡音流香   Win7佈景主題  55         巡音流歌(巡音??)是CRYPTON FUTURE MEDIA以Yamaha的VOCALOID 2語音合成引擎虛擬女性歌手~擅長的曲種:拉丁爵士至民族系流行曲、浩室音樂至電子音樂擅長的節奏:65~145BPM擅長的音域:D3~D5 ....

Luka 2013 by and  milo0922.pixnet.net__008_  

milo

 

 

 

不同萌化組佈景主題頻繁更換 可能會造成系統不穩 請大家務必
7465247

  

 佈景主題有問題!! 

請先看這-->>   XP  。  WIN7  WIN8  WIN10

手機佈景GOTheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友荐云推荐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回應