201809241821TVBS食尚玩家採訪星天地20180923日

TVBS食尚玩家採訪星天地花絮。

此次採訪將於十一月七日晚上11點首播,次日凌晨2點、早上9點重播。MOD在十一月七日晚9點於TVBS播出

_FUH1139.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1140.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1141.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1143.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1144.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1145.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1146.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1147.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1148.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1150.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1152.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1153.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1158.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1160.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1162.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1165.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1166.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1168.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1170.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1140.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1141.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1142.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1143.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1144.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1145.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1146.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1147.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1150.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1152.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1153.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1159.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1162.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1165.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1166.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1169.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1170.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1173.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1178.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1179.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1181.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1182.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1187.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1188.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1191.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1194.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1196.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1200.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1201.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1202.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1205.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1206.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1208.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1209.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1210.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1211.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1212.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1214.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1215.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1217.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1220.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1225.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1226.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1228.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1229.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1230.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1236.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1237.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1239.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1241.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1244.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1246.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1249.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1251.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1252.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1253.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1255.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1256.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1258.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1259.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1260.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1261.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1266.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1269.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1274.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1277.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1281.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1282.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1283.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1286.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1288.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1290.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1293.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1294.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1296.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1301.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1304.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1319.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1321.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1324.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1329.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1330.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1333.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1335.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1336.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1339.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1341.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1342.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1343.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1344.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1345.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1346.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1350.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1351.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日
_FUH1364.JPG - TVBS食尚玩家採訪星天地20181023日

回應
107年(己亥)溫馨歲末
走過即將結素的戊戌年,不管怎樣,我們都須努力奮鬥、堅定意志,大步向前邁進,迎接未知的戊戌年。好運是降給有信心、肯努力,有展望、有抱負的人。大家一起努力吧。
星天地電話
03-5961469
星天地網址
fuhwenlin.com
星天地位置
在google說出:星天地臨江料理會館。就帶您進入星天地了唷>>新竹縣竹東鎮中興路一段108巷50-1號。
盜汗雞宅配服務
即日起接受預訂,黑貓宅配準時到府。 包裝妥當,含高級瓷鍋1500元
最新營業時間
週一到週日:11:30~02:00 全週無店休
浪漫西餐套餐
絕無僅有的開闊風景視野
春季大改版菜單6000元
01.飛龍蝦捲 02.雲南汽鍋封肉飯遭殃 03.石板加州鱸魚 04.避風塘雞翅 05.帝王盜汗雞 06.金剛魔手 07.和風烏魚子 08.奶油咖哩蟹 09.焗烤優格鳳梨蝦球 10.時鮮青菜 11.時鮮水果 12.金絲萬縷鮮奶酪 10% Service charge