201104011731實木扶手安裝


 

 v v  立柱進場及篩選.

 

 

V V 扶手進場及縫隙補土.

 

 

V V 安裝.

 

 

V V 扶手接頭螺絲維修孔.

 

 

 V V  每一支車枳都鎖螺絲固定.

 

 

V V 施工一隅.


 


 

v v 接頭螺絲孔塞蓋.

 

 

V V 突出飾材打磨.

 

 

v v 牆壁間隙處理方式一.

 

 

v v 牆壁間隙處理方式二.

 

 

  v v 牆壁間繫處理方式三.

 

 

v v 初步刷底漆染色.

 

 

  v v 車枳維修蓋.

 

 

v v 再度打磨並刷上面漆.

 

 

回應
    沒有新回應!