202204260044N2030天母古道、紗帽山、橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布、猴洞產道O型

天母古道 (6).JPG - 天母古道、紗帽山

旅遊日期:111.04.22  天氣:晴天

旅遊路線圖:天母古道入口09:50→自在亭10:15→愛富三街10:47→紗帽路第一展望站10:58→大埔登山口11:05→紗帽山11:53→紗帽山前山公園入口12:27→橫嶺古道入口12:47→半嶺步道入口13:10→欄杆橋頭福德宮13;38→翠峰瀑布14:05→猴洞產道路底涼亭14:35→回天母古道入口15:00

翠峰瀑布 (22).jpg - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

09:50中山北路七段底,天母古道入口分左右兩邊石階。從步道口到黑色大水管上面的自在亭是一路陡爬的石階步道。

天母古道 (1).JPG - 天母古道、紗帽山

陡爬的石階經過紅磚住宅區,沿著石階有藍色水管。

天母古道 (2).JPG - 天母古道、紗帽山

左側陡坡出現厝地石砌駁坎,右側有小溪流。

天母古道 (3).JPG - 天母古道、紗帽山

爬上一處休息空地,右邊往「下竹林步道」。老龍眼樹下有婦人在整菜買菜,如果不是在爬山一定買些青菜。

天母古道 (4).JPG - 天母古道、紗帽山

石階步道繼續往上爬,經過一段綠色廊道。

天母古道 (5).JPG - 天母古道、紗帽山

一右轉彎就出現一支黑色大水管沿著步道筆直爬上步道頂。這隻大水管可說是天母古道上的代表物!天母古道石階旁的黑色大水管,是草山水道古蹟的一段。

天母古道 (6).JPG - 天母古道、紗帽山

石階步道頂左邊是「自在亭」休息處。陡爬石階在此結束。

天母古道 (7).JPG - 天母古道、紗帽山

天母水管古道是屬草山水道系統的一部分,自竹子湖經紗帽山及天母到圓山之水道設施。草山水道主要設施有水源取入井、水管橋、調整井、聯絡井、大水管、水力發電廠及儲水池等。

天母古道 (8).JPG - 天母古道、紗帽山

經過調整井天母古道轉為寬大的山腰碎石步道。台灣獼猴警示:不餵食、不接觸、不干擾。

天母古道 (9).JPG - 天母古道、紗帽山

天母古道上的大石壁。

天母古道 (11).JPG - 天母古道、紗帽山

親山步道打印台,直行往愛富三街約0.6km,左下的石階步道無標示,可往翠峰瀑布,續前行。

天母古道 (12).JPG - 天母古道、紗帽山

天母古道上的休息涼亭「翠峰亭」。

天母古道 (13).JPG - 天母古道、紗帽山

右側岩壁有小型水圳。

天母古道 (14).JPG - 天母古道、紗帽山

寬平土路終點,隨即轉為陡爬石階步道。

天母古道 (15).JPG - 天母古道、紗帽山

一旁竹林密佈相當雅致但讓人爬的氣喘如牛。

天母古道 (16).JPG - 天母古道、紗帽山

愛富三街左往紗帽路,右往文化大學,取左巷道往紗帽路。

天母古道 (17).JPG - 天母古道、紗帽山

路底,左邊小車道進入。

天母古道 (18).JPG - 天母古道、紗帽山

小車道改建的步道一路緩下。

天母古道 (19).JPG - 天母古道、紗帽山

拱橋叉路,過橋左往紗帽路大埔紗帽山登山口,右側步道沿溪而上往紗帽路陽明山前山公園。過橋。

天母古道 (20).JPG - 天母古道、紗帽山

過拱橋水泥接連接上紗帽路。

天母古道 (21).JPG - 天母古道、紗帽山

10:57紗帽路第一展望站。天母古道至此結束。取左紗帽路往大埔紗帽山登山口。

天母古道 (22).JPG - 天母古道、紗帽山

天母古道 (23).JPG - 天母古道、紗帽山

紗帽山 (11).JPG - 天母古道、紗帽山

紗帽路往大埔登山口,馬路邊的廢棄涼亭。

紗帽山 (1).JPG - 天母古道、紗帽山

紗帽山大埔登山口,1公里的陡爬石階步道。

紗帽山 (2).JPG - 天母古道、紗帽山

里程樁0K開始,石階步道在山拗間筆直陡爬而上。

紗帽山 (3).JPG - 天母古道、紗帽山

幾乎沒有喘息的路段,這一公里可說很硬。

紗帽山 (4).JPG - 天母古道、紗帽山

一小段平緩路段稍解渴一下!前面都不想去看里程樁!

紗帽山 (5).JPG - 天母古道、紗帽山

爬的氣喘如牛,看一下里程樁0.8K還有200公尺!

紗帽山 (6).JPG - 天母古道、紗帽山

步道轉緩了,應該快要登頂了!

紗帽山 (7).JPG - 天母古道、紗帽山

叉路,往前紗帽山三角點,左邊是「太子亭」。有山路下切橫嶺古道。

紗帽山 (8).JPG - 天母古道、紗帽山

大正12年(1923年)為日本裕仁皇太子巡訪台灣而建造的涼亭。

紗帽山 (9).JPG - 天母古道、紗帽山

11:53紗帽山海拔643m,有三等三角點一0二一號。基石位於步道旁無展望。

紗帽山 (10).JPG - 天母古道、紗帽山

山頂稜線往前走一小段,左邊凸出的紗帽山觀景台。

紗帽山 (11).JPG - 天母古道、紗帽山

紗帽山 (12).JPG - 天母古道、紗帽山

觀景台展望極佳,可眺望七星山、大屯山群峰。

紗帽山 (13).JPG - 天母古道、紗帽山

往陽明山前山公園下山月1.2K。陡下石階步道。

紗帽山 (14).JPG - 天母古道、紗帽山

一段平緩的步道,空地上滿是大型蕨類。

紗帽山 (15).JPG - 天母古道、紗帽山

旗桿座位於步道旁空地旁,但沒有解說牌。

紗帽山 (16).JPG - 天母古道、紗帽山

發現樹枝間有動靜,猴群在覓食跳躍。

紗帽山 (17).JPG - 天母古道、紗帽山

這邊步道里程雖然長一些,但多為緩降輕鬆一點。

紗帽山 (18).JPG - 天母古道、紗帽山

12:27下抵紗帽路、建國街口。

紗帽山 (19).JPG - 天母古道、紗帽山

步道口是一家「天麗美容院」,應該是很久的店了!

紗帽山 (20).JPG - 天母古道、紗帽山

往左紗帽路楓香道前進往橫嶺古道。

紗帽山 (21).JPG - 天母古道、紗帽山

陽明山公車總站。

紗帽山 (22).JPG - 天母古道、紗帽山

紗帽山 (23).JPG - 天母古道、紗帽山

看到「橫嶺古道」指標牌。

紗帽山 (24).JPG - 天母古道、紗帽山

人車分道的湖山路。

紗帽山 (25).JPG - 天母古道、紗帽山

紗帽山 (26).JPG - 天母古道、紗帽山

橫嶺古道 (5).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

12:47橫嶺古道入口。往紅壇(另一端入口)約850公尺。

橫嶺古道 (1).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

橫嶺古道是寬平好走一路緩降的大土路。

橫嶺古道 (2).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

橫嶺古道 (3).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

八芝蘭竹林步道連綿百公尺,好似一條綠色隧道。

橫嶺古道 (4).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

橫嶺古道 (5).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

橫嶺古道紅壇登山口。

橫嶺古道 (6).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

橫嶺古道 (7).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

道路底的小紅壇,廟前是停車場,有楓香老樹。

橫嶺古道 (8).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺步道 (16).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

13:10半嶺步道越嶺處,左下步道往翠峰橋,右下步道往梅湖公車站。取左下步道。

半嶺步道 (1).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

石階步道一路往下。

半嶺步道 (2).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

穿越紗帽路。

半嶺步道 (3).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

轉為緩下水泥步道。

半嶺步道 (4).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

穿越巷道,還是水泥步道往下。

半嶺步道 (5).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

右邊紗帽路56號民宅,左側是水圳道。

半嶺步道 (6).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺步道經過半嶺古圳(左側),古圳歷史有110年以上。設有半嶺古圳解說牌。

半嶺步道 (7).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺土地公昔由古老的石棚改建為如今小廟。旁設有解說牌。

半嶺步道 (8).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺步道尾段轉為石階步道,步道上的老龍眼樹。

半嶺步道 (9).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

穿越半嶺產道。

半嶺步道 (10).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

石階步道續往下。

半嶺步道 (11).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺步道欄杆橋頭登山口,位於欄杆橋頭福德宮旁。

半嶺步道 (12).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

欄杆橋頭福德宮。

半嶺步道 (13).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺步道 (14).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

翠峰古橋。

半嶺步道 (15).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

半嶺步道 (17).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

回到杆橋頭福德宮,沿半嶺產道往上游。大彎道有小橋過溪往翠峰瀑布。

半嶺步道 (18).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

翠峰瀑布 (13).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

13:45小橋過溪往翠峰瀑布,無標示。

翠峰瀑布 (1).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

南磺溪的水流,溪裡石頭皆呈褐紅色,因水中有酸性硫磺長期浸染所致。

翠峰瀑布 (2).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

水泥階梯下被水掏空,搖搖欲墜。

翠峰瀑布 (3).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

爬上山腰水管路,右邊被圍起取左行。

翠峰瀑布 (4).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

石頭叉路,左右都有路條但無標示,取左沿溪岸而上。

翠峰瀑布 (5).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

水泥階梯沿著溪岸往上爬,大小水管不少。

翠峰瀑布 (6).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

山棕叢下的山腰水管路,路況還不錯!

翠峰瀑布 (7).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

步道上看到一顆北市21基石。

翠峰瀑布 (8).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

叉路,右往翠峰瀑布左臨溪岸,有水管橋跨溪過來。

翠峰瀑布 (9).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

跨溪水管橋。

翠峰瀑布 (10).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

山腰叉路,左往翠峰瀑布右出猴洞及半嶺產業道路。取左往瀑布。

翠峰瀑布 (11).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

山腰路緩爬而上。

翠峰瀑布 (12).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

14:07翠峰瀑布,高低、粗細、清濁兩條水流,瀉入水潭都是褐紅色水流。

翠峰瀑布 (13).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

離開翠峰瀑布,古石階步道往上陡爬。

翠峰瀑布 (14).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

石棚土地公。

翠峰瀑布 (15).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

叉路林下休息地,左上天母古道翠峰亭,直行出猴洞產業道路。往前出產道。

翠峰瀑布 (16).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

石階步道緩降而下。

翠峰瀑布 (17).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

14:35步道入口涼亭,猴洞產道路底。天母早覺會豎立有一塊李漢卿先生紀念碑。

翠峰瀑布 (18).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

猴洞產業道路,回到天母古道入口約有1.5K。

翠峰瀑布 (19).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

猴洞產業道路上「阿水的家」鬼店!

翠峰瀑布 (20).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

15:00回到母古道入口旁。結束行程。

翠峰瀑布 (21).JPG - 橫嶺古道、半嶺步道、翠峰瀑布

回應
關鍵字
累積 | 今日
loading......
    沒有新回應!