201710191929October 19 M01A Homework

·      Homework

1.     Phonics: CD T1 (Lesson 32)

2.     Oxford Children’s Picture Dictionary: CD T30 (p52, 53)

3.     Copy 23: CD T34 (Tests 5, 6)

#Kelly

回應

立達英語擁有板橋區最強師資。

讓學生在快樂有無壓力的狀況下學習扎實的語言並懂得如何自然而然的使用英文,

而非只是應付考試。

引導啓發式的教學方式取代舊有的填鴨式學習,歡迎家長陪同孩子們一起學習與成長!

臉書粉絲團:https://www.facebook.com/djsenglish

關鍵字
[此功能已終止服務]