20160413162520160125 Engel 安奎爾

舞曲序言:
Engel (安奎爾) 雖然屬於進階程度的排舞,但因為只有一面牆,舞步也相對的對稱,所以整支舞其實是很容易學喔!只有 A 部份最後四拍的水手步左轉180度會讓初學者覺得有難度。舞步的風格屬於輕鬆趣味風,整體動作很像是慢速的有氧,加油!!
Enjoy and have fun~~~
編舞者示範影片-1: https://www.youtube.com/watch?v=YWUaaPwz1NM&nohtml5=False

編舞: Adrian Churm, U.K - March 2nd 2016
原文舞序: http://www.copperknob.co.uk/stepsheets/engel-ID101088.aspx
音樂: Admiral P Ft. Nico with D-Engel
說明: A:32拍, B:16拍 - 1 面牆 – 右腳起步 – (以下舞序中 "R"表示右腳, "L"表示左腳)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
前奏: 8 X 2
舞步順序: A, B, AA, B, AA, B, A
A部份
[A1] 向前走三步(RLR).抬左膝.向前走三步(LRL).抬右膝.
R退踏.抬左膝.L退踏.抬右膝.R退踏.抬左膝.L退踏.抬右膝

      1&2&   向前走三步(R前踏.L前踏.R前踏).抬左膝
      3&4&   向前走三步(L前踏.R前踏.L前踏).抬右膝
      5&6&   R退踏.抬左膝.L退踏.抬右膝
      7&8&   R退踏.抬左膝.L退踏.抬右膝
[A2] R右踏.L併踏.R右踏.L併點.L左踏.R併踏.L左踏.R併點
        左轉1/4R右踏.L併點.L左踏.R併點.左轉1/4R右踏.L併點.L左踏.R併點

      1&2&   R右踏.L併踏.R右踏.L併點
      3&4&   L左踏.R併踏.L左踏.R併點
      5&6&   左轉90°R右踏.L併點.L左踏.R併點
      7&8&   左轉90°R右踏.L併點.L左踏.R併點
[A3] R前踢.R前踢.海岸步(RLR).L前踢.L前踢.海岸步(LRL)
      12      R前踢.R前踢
      3&4   海岸步[R後踏.L併踏.R前踏]
      56      L前踢.L前踢
      7&8   海岸步[L後踏.R併踏.L前踏]
[A4] 彈起退鎖步(RLR).彈起退鎖步(LRL).彈起退鎖步(RLR)左轉1/2.水手步
      1&2   退鎖步[R退踏同時彈起左膝.L踏但交叉於右腳前.R退踏同時彈起左膝]
      3&4   退鎖步[L退踏同時彈起右膝.R踏但交叉於左腳前.L退踏同時彈起右膝]
      5&6   退鎖步[R退踏同時彈起左膝.L踏但交叉於右腳前.R退踏同時左腳掃步前至後左轉180°]
      7&8   水手步[L後交叉.R右踏.L左踏]
B部份
[B1] R抬膝.L抬膝.R抬膝.R併點.R抬膝.R併踏.L抬膝.R抬膝.L抬膝.L併點.L抬膝
      12       R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊).L抬膝重心在右腳(同時雙手揮向左邊)
      3&4&  R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊).R併點.R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊).R前踏
      56       L抬膝重心在右腳(同時雙手揮向左邊).R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊)
      7&8     L抬膝重心在右腳(同時雙手揮向左邊).L併點.L抬膝重心在右腳(同時雙手揮向左邊)
[B2] R抬膝.L抬膝.R抬膝.R併點.R抬膝.R前踏
        L前沈.R回.海岸步(LRL)

      12       R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊).L抬膝重心在右腳(同時雙手揮向左邊)
      3&4&  R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊).R併點.R抬膝重心在左腳(同時雙手揮向右邊).R前踏
      56       L前踏.回重心到R
      7&8   海岸步[L後踏.R併踏.L前踏]

編舞者示範影片-2: https://www.youtube.com/watch?v=RjRZtEAEYvY

示範影片:
https://www.youtube.com/watch?v=2n6PwzPnLx4&nohtml5=False

音樂影片:
https://www.youtube.com/watch?v=iDbKIxfu5fc&nohtml5=False

歌詞:
Du er den eneste som var der for meg
Når tiden ble tøff, og sol ble til regn
Du hadde troa, når alle tvilte på meg
(På meg)
Derfor vet jeg jeg kan stole på deg
For du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel
Så kanskje jeg skal kalle deg for engelen min
Og du passer på at ingen kommer trengende inn
Du ser hva jeg har du ser ikke mangelen min
Du har gitt meg god råd så jeg ser vinkelen din
Alltid vært der gjennom alt tykt og tynt
Og du ba meg ikke gi opp når jeg ga opp og var sint
Når ting var vanskelig uten lapper eller mynt
Du viste meg veien gjennom laberynten
Du er den eneste som var der for meg
Når tiden ble tøff, og sol ble til regn
Du hadde troa, når alle tvilte på meg
(På meg)
Derfor vet jeg jeg kan stole på deg
For du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel
Du holdte meg modig når jeg var skjør og redd
En av de jeg stoler på så du regnes ut som helt
Tanken a deg gjør meg sterkere når je er ut i felt
Du hjalp meg til å puste når jeg følte meg kvelt
Jeg må si hjertlig takk for alt du har gjort for meg
Håper du holder meg ved din side og du aldri blir lei
Fått til veldig mye rart og det er takket være deg
Du er engelen min og du kan'ke svare nei
Du er den eneste som var der for meg
Når tiden ble tøff, og sol ble til regn
Du hadde troa, når alle tvilte på meg
(På meg)
Derfor vet jeg jeg kan stole på deg
For du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel, min engel, min engel
Du er min engel


音樂影片-現場演唱:
https://www.youtube.com/watch?v=fVmDntrGjMQ&nohtml5=False


回應
    沒有新回應!
關鍵字

Powered by Xuite