201507192108D.H.M長戟大兜成長記錄

D.H.M長戟大兜 Dynastes hercules morishimai

食材:喜從天降 V2紅包

溫度:23~25度

D.H.M♂ 20150514 購於新莊 喜蟲天降

20150514 3L 18.9g
20150705 3L 51.8g
20150809 3L 67.8g
20151011 3L 77.3g
20161220 3L 87.1g
20160306 3L 83.2g
20160506 3L 91.8g
20160710 3L 91.7g
20160910 3L 93.5g
20161021 3L 89.2g

20161218 3L 95.5g
20170218 3L

 

20150809 67.8g

 20160306 83.2g


 

 

 

 

 

 

 

回應
關鍵字
[此功能已終止服務]
    沒有新回應!

Powered by Xuite