hqq~青刊社地圖工作室 :: 隨意窩 Xuite日誌
 • 青刊社地圖工作室,是臺灣專業的地圖出版與研究機構,負責人為黃清琦。謝謝大家支持臺灣地圖的發展。

 • 關鍵字
 • [此功能已終止服務]
  1. 沒有新回應!

  近日媒體報導「台北車站路網圖」比例錯誤,了鬧笑話。自由報導,「捷運內湖站靠海?捷運蘆洲線沿著淡水河跑?這張在台北車站大廳看到的「台北車站近郊路網圖」,因台北捷運路網被過度放大,呈現種種荒謬的配置,引發非議」。蘋果引鐵道專家洪致文表示,「台北車站近郊路網圖應將後方的地圖拿掉,才不會畫蛇添足。」

  (繼續閱讀)

  圖1:宋代新化示意圖。宋以梅山蠻地開闢兩縣,上梅山曰新化,取「新近歸化」之意、下梅山曰安化,取「歸安德化」之意。

  (繼續閱讀)

  今年是偉大的地圖繪製師麥卡托(Gerardus Mercator, 1512-94)500週年生日紀念,3月4日比利時舉行了紀念儀式。麥卡托發明了以他為名的投影法,該投影法以數學方式調整緯線比例,使地圖上的方向與地球的真實方向一致。依靠這種地圖,航海人員可以在茫茫大海中使用羅盤到達正確位置,對大航海時代的發展起了重大作用。至到今日,海圖仍必然使用該投影法,市面上的世界全圖,也還很常使用該種投影。

  (繼續閱讀)

  201203092203新化縣沿革考

  977(宋太宗太平興國六年) 設五寨,以防禦梅山蠻。梅子口(安化縣西五里)、 七星(安化縣东南七十里,今漣源境)、 首溪(安化縣東北九十里,今桃江筑金坝首溪港)、 白沙(白沙渡,安化縣城西北百二十里,百花寨)、 蜉蝣(縣西南九十里,新化油溪一带)。
  1072(宋神宗熙寧五年) 以梅山蠻地置新化縣。其地東起寧鄉縣司徒嶺,西抵邵陽縣白沙寨, 北界益陽縣四里河,南止湘鄉縣佛子嶺。(開闢兩縣,上梅曰新化、下梅曰安化。縣治二說,一說初置白溪,紹聖遷上梅;另說有謂初置上梅,紹聖遷白溪)。

  (繼續閱讀)

  這張「17世紀大員附近環境圖」與「17世紀大員主要貿易路線圖」,同為17世紀大員特展的訂做地圖。和做在熱蘭遮城日誌的「鄭荷交戰圖」相比,這張「17世紀大員附近環境圖」加上地形效果,把範圍擴大到鯽魚潭和堯港,細部內容也做了增補修改,搭配中/荷地名的對照,更完整囉。

  (繼續閱讀)

  初稿總算在二月底如期完成。這可能是國內第一次有展館訂做地圖當展品,不只是當個解說圖。加油,要打開一片新天地!

  (繼續閱讀)

  201202221141登記結婚

  最近忙著一件事,呵呵,2012年2月11日上午11點,我跟情乖已經在杭州登記結婚了。

  (繼續閱讀)

  謝謝涵郁告訴我這件事,授權的事已經處理好了。我另外也寫信向翁老師說明,感謝他推薦我做的地圖。

  (繼續閱讀)

  西薩摩亞(Samoa)改時區到換日線以西,這個時區轉換居然是差一天,本年的12月30日因此消失,直接跳31號。據聞這與薩摩亞與澳洲、紐西蘭貿易往來日益密切有關,這是一個跟時區有趣的地理議題。這張地圖1995年以前的時區圖,當時的國際換日線還是很平整的直線。

  (繼續閱讀)

  很低調地跟各位分享,201年11月19日,我跟楊姑娘在雙方父母的祝福下,已經在東莞訂婚了。

  (繼續閱讀)

  第一頁  上一頁  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁  最後頁