20150815194715/8/2015 20:00 America's Funniest Home Videos (XXV)

.

 

Sat 15/8/2015 http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/08/blog-post_14.html

.


.

 

World vision DONATE Thank you

Oxfam DONATE Thank you 

Heifer International DONATE Thank you 

Medecins Sans Frontieres DONATE Thank you  

miusa hkphab = 與我蕭耀邦 same,no differnt = good guys DONATE Thank you 

cancer - fund DONATE Thank you   

泰山公德會 DONATE Thank you   

香港 社區 組織協會 DONATE Thank you  

 

.

.

PONG 2

15/8/2015 8:03

15/8/2015 8:18 (7:28)

回憶:14/8/2015 http://blog.xuite.net/heart728/blog/332269734

回憶:13/8/2015 http://blog.xuite.net/heart728/blog/329513455

.

.

1. https://www.youtube.com/watch?v=MVXicyKl9mU&feature=youtu.be

2. https://www.youtube.com/watch?v=7KOpzCDOVZs&feature=youtu.be

3. https://www.youtube.com/watch?v=YLlz5Dcbp_8&feature=youtu.be

4. https://www.youtube.com/watch?v=Kb7apM1zVas&feature=youtu.be

5. https://www.youtube.com/watch?v=eCsSS-2EYRc&feature=youtu.be

.

.

回憶: http://blog.xuite.net/donateshiupong1/blog/234682841  

                                                      0:37 站在蕭耀邦做上帝之手那方,然後,冒充比喻誹謗又如何? 

 

                                                                    0:52 站在蕭耀邦做上帝之手那方,然後,冒充比喻誹謗又如何?

(0:16) 借個波來玩,做些精彩,募捐助貧民
(0:36) 你唔識閃?你唔識像星永恆閃耀提出金融經濟主張助世界?只係識東方紅太陽升日升?
(1:06) 玩時玩,就千祈唔好搵 「仙界 或 pong2」 兩個字玩 ! ok ! 
(1:23) 蕭耀邦提出有智慧主張又如何?  股市 V 彈起就大晒?  我們「自卑妒忌痛苦,而監視滋擾侵犯民權」不比你惡嗎? 
(1:48) 咁多落毒無醫德毀謗誤導假新聞,唔係想兇我們神的門生和人民和李冰冰呀?
(1:48) 咁多落毒無醫德毀謗廣吿宣傳片,唔係想兇我們神的門生和人民和李冰冰呀?
(1:58)「莊」現在給回你揸,你喺呢度兇到我冇用
(2:04) 你唔想做達文西或低能狗,就去華爾街提主張,提主張呀低能狗!
(2:08) 只識每天勤力唔偷懶,部署監視、滋擾、誹謗做假,去騙民望的低能狗,去華爾街提主張呀!不要做這裡吠呀!

.

.                 

雖然,飢而欲食,寒而欲暖,勞而欲息,好利而惡心

但是,我 pong2 確信提主張助貧民是道義,是我令我可自豪

.

.


Sat 15/8/2015 http://shiuyiupong2.blogspot.hk/2015/08/blog-post_14.html

.

回應