201607080508Jansport書包係香港有冇分店?(10點!)

<font size="3"><font color="#000000"><strong>問題:<></font></font>

Jansport書包係香港有冇分店?(10點!)
Jansport書包係香港有冇專門店?
本人實在冇分真假嘅能力所以唔係網上買
Pls比地址
同點去????????

<br /><br /><br /><font size="3"><font color="#000000"><strong>答案:<></font></font>

好多人會叫佢做背囊,係你叫佢做書包,認真奇怪,如果係書包,係文具舖有售,如果冇,你就要到行山運動用品舖買,背囊始終都係一個背囊,你要承認。

<br />
參考資料 MSN BING SEARCH<br />
<strong>參考網站 <a href="http://comingzoo.com/category-361-b0.html" target="_blank">http://www.bing.com/search?q=coming+zoo</a></strong>

 

回應
關鍵字

Powered by Xuite
    沒有新回應!