201607080508Gregory書包邊隻令! (15分

<font size="3"><font color="#000000"><strong>問題:<></font></font>

Gregory書包邊隻令! (15分
我家下想買1個gregory書包...
紫花 同 黑底紫邊 邊隻好d
{:身材唔肥唔瘦 男仔}
我個筆袋係紫好色
點襯先好睇

如果呢2隻款唔係幾好
比d意見我

同埋家下紫花 係旺角/荃灣等地方有冇得買?


<br /><br /><br /><font size="3"><font color="#000000"><strong>答案:<></font></font>

http://www.gregorypacks.com ( http://www.hk-f.com )/

<br/>
參考資料 MSN BING SEARCH<br/>
<strong>參考網站 <a href="http://comingzoo.com/category-338-b0.html" target="_blank">http://www.bing.com/search?q=coming+zoo</a></strong>

 

回應
關鍵字

Powered by Xuite
    沒有新回應!