201607080500DR.KONG書包F.1

問題:<> DR.KONG書包F.1 F.1用Li隻書包怪5怪?F.3用袋............... http://www.dr-kong.footcare.com ( http://www.hk-f.com )/uploadfile/bags/20090120075613.jpg


答案:<> 唔緊要﹗最緊要係適合自己。
可以看看有間專門買袋的店舖"Z.T.Bag",款式都幾多,價錢約300.00到啦。
參考資料 GOOGLE SEARCH
參考網站 https://www.google.com.hk/search?q=coming+zoo

回應
關鍵字

Powered by Xuite
    沒有新回應!