201612191951December 19 M02A & M02B Homework

M02A   

Homework

1.     Up & Away: CD unit 24

2.     Up & Away: Write (p.53)

3.     Up & Away: write workbook units 19, 20 corrections

4.     Up & Away: write workbook units 21, 22

5.     Copy 305: write corrections x 5

6.     Copy 161: Write Test 20 Corrections x5

7.     Copy 161: CD T21, 22 (Tests 21, 22)

8.     Smile: CD T21 (p.66)

9.     Your Body: Write Unit 5 Workbook

 

M02B  

Homework

1.     Up & Away: CD unit 5, 6

2.     Phonics: CD T9~11 (Lessons 9~11)

3.     Lets Go: CD T6 Unit 6 (Shapes & Colors)

4.     Up & Away: Workbook Unit 3 Corrections

5.     Up & Away: Workbook Unit 4

 

回應

立達英語擁有板橋區最強師資。

讓學生在快樂有無壓力的狀況下學習扎實的語言並懂得如何自然而然的使用英文,

而非只是應付考試。

引導啓發式的教學方式取代舊有的填鴨式學習,歡迎家長陪同孩子們一起學習與成長!

臉書粉絲團:https://www.facebook.com/djsenglish

關鍵字
[此功能已終止服務]